CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427858
Đang truy cập:113
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:1
Hồ sơ số:0.5
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh từ số 95 đến số 173 năm 2010
Tờ số:8
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:101 /BC-VPUB
Ngày ban hành:24/3/2010
Tác giả:Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Công tác Dân tộc quý I năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tôn giáo - Dân tộc

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: