CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754855
Đang truy cập:259
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:11
Hồ sơ số:43
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 4/2010 của UBND tỉnh từ số 975 đến số 1003
Tờ số:1
Số lượng tờ:39
Phí khai thác (VNĐ):39.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:975 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/4/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường cảng Vũng Áng đi biên giới Việt - Lào, QL8A, QL8B, QL15A trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: