CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11377349
Đang truy cập:741
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:4
Hồ sơ số:12
Trích yếu hồ sơ:Thông báo của UBND tỉnh số 240 đến số 253 năm 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:240 /TB-UBND
Ngày ban hành:04/10/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo cuối kỳ Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh - Kỳ Anh (Km 518 + 00- Km587+100)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: