CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10694773
Đang truy cập:171
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:55
Hồ sơ số:249
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu tài liệu của Văn phòng UBND tỉnh - Năm 1998
Tờ số:7
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Tài liệu Văn phòng
Số - ký hiệu:08 VP/UB
Ngày ban hành:15/1/1998
Tác giả:Văn Phòng UBND tỉnh Hà tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Trả lời chất vấn của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: