CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459238
Đang truy cập:166
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:10
Hồ sơ số:39
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 3/2010 của UBND tỉnh số 864
Tờ số:1
Số lượng tờ:300
Phí khai thác (VNĐ):300.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:864 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/3/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: