CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428466
Đang truy cập:99
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:18
Hồ sơ số:88
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 8/2010 của UBND tỉnh từ số 2540 đến số 2550
Tờ số:3
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2541 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/8/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành quy đinh một số nội dung về sửa chữa, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão số 3
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: