CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987567
Đang truy cập:30
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:24
Hồ sơ số:118
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12/2010 của UBND tỉnh từ số 3653 đến số 3653
Tờ số:1
Số lượng tờ:230
Phí khai thác (VNĐ):230.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3653 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/12/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Công bố 148 thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Cải cách hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: