CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428296
Đang truy cập:58
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:37
Hồ sơ số:193
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 8/2010 của UBND tỉnh từ số 2552 đến số 2580
Tờ số:1
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:2552 /UBND-NL
Ngày ban hành:04/8/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật "Quy định về đối tượng, điều kiện và trình tự thực hiện tái định cư cơ vùng lòng hồ công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: