CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13022726
Đang truy cập:125
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:38
Hồ sơ số:201
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 8/2010 của UBND tỉnh từ số 2838 đến số 2890
Tờ số:19
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2845 /UBND-NC1
Ngày ban hành:25/8/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: