CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13018021
Đang truy cập:98
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:39
Hồ sơ số:204
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 9/2010 của UBND tỉnh từ số 2957 đến 2978
Tờ số:24
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:2966 /UBND-TM
Ngày ban hành:01/9/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phúc đáp Văn bản số 1418-CV/VPTW/TT của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chuyển đơn, thư của ông Trần Hữu Đức (Kỳ Đồng, Kỳ Anh)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: