CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13011668
Đang truy cập:292
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:39
Hồ sơ số:205
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 9/2010 của UBND tỉnh từ số 2979 đến 2999
Tờ số:11
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:2985 /UBND-TM
Ngày ban hành:06/9/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư dự án điện gió
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:CN-Đầu tư

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: