CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13063097
Đang truy cập:83
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:41
Hồ sơ số:215
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 9/2010 của UBND tỉnh từ số 3285 đến số 3320
Tờ số:7
Số lượng tờ:32
Phí khai thác (VNĐ):32.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3289 /UBND-XD
Ngày ban hành:24/9/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tham gia góp ý đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoáng sản - Tài nguyên - Môi trường

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: