CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358200
Đang truy cập:94
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:41
Hồ sơ số:215
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 9/2010 của UBND tỉnh từ số 3285 đến số 3320
Tờ số:41
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3292 /UBND-XD
Ngày ban hành:24/9/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao đề xuất chuyển dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn và căn hộ cao cấp tại thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: