CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13362339
Đang truy cập:194
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:4
Hồ sơ số:19
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 823 đến số 874
Tờ số:14
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:828 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/3/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành thuê 742.262,0 m2 đất tại xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: