CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13349271
Đang truy cập:190
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:4
Hồ sơ số:19
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 823 đến số 874
Tờ số:25
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:832 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/3/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000078 do UBND tỉnh cấp cho Hợp tác xã nông nghiệp Văn Lâm
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:CN-Đầu tư

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: