CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428475
Đang truy cập:103
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:32
Hồ sơ số:160
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 5/2010 của UBND tỉnh từ số 1325 đến số 1376
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1325 /UBND-VX
Ngày ban hành:06/5/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao đảm bảo nguồn điện để tổ chức Lễ đón nhận, Lễ cầu siêu, Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn hóa, Văn nghệ, TDTT, Lễ, Tết, Du lịch, Di tích

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: