CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428506
Đang truy cập:118
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:18
Hồ sơ số:73
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 3198 đến số 3208
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3198 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:01/10/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cho Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị với diện tích 84.997,1 m² đất tại Khu đô thị Bắc thuộc phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: