CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438394
Đang truy cập:281
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:16
Hồ sơ số:67
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 2992 đến số 3057
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2992 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/9/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi 214,5 m2 tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh và giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng 3.085,0 m2 đất tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh để quản lý và cho Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng thuê đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: