CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11375109
Đang truy cập:701
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:34
Hồ sơ số:176
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 6/2010 của UBND tỉnh từ số 1982 đến số 2016
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1982 /UBND-GT
Ngày ban hành:21/6/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chủ trương lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp đoạn Km²+200-Km5+11,61 công trình cải tạo nâng cấp đường Tỉnh lộ 10 (thị trấn Kỳ Anh đến xã Kỳ Ninh)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: