CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12387440
Đang truy cập:376
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:35
Hồ sơ số:181
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 7/2010 của UBND tỉnh từ số 2137 đến số 2168
Tờ số:3
Số lượng tờ:20
Phí khai thác (VNĐ):20.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:2138 /UBND-TM
Ngày ban hành:05/7/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xuất nhập khẩu - Hải quan

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: