CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11376454
Đang truy cập:725
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:35
Hồ sơ số:183
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 7/2010 của UBND tỉnh từ số 2202 đến số 2250
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:2202 /UBND-GT
Ngày ban hành:08/7/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thay đổi tên dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông liên xã miền núi Phú Lộc - Xuân Lộc - Sơn Lộc - Mỹ Lộc huyện Can Lộc thành dự án đầu tư xây dựng đường vào trung tâm xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: