CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12988259
Đang truy cập:69
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:77
Hồ sơ số:314
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn UBND tỉnh tháng 5 - Năm 2000
Tờ số:3
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:605 CV/UB-XD1
Ngày ban hành:03/5/2000
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt tiêu chuẩn thang điểm đánh giá HSDT xây lắp khối nhà biểu diễn kiêm Hội trường và khối Trưng bày triển lãm
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: