CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12971097
Đang truy cập:72
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBHC huyện Đức Thọ năm 1975
Tờ số:1
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:19 VP/UB
Ngày ban hành:08/1/1975
Tác giả:UBHC huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ thuốc khu vực tập thể và cá nhân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Kinh tế - Xã hội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: