CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433450
Đang truy cập:202
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:8
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Đức Thọ năm 1978
Tờ số:1
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:12/1/1978
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Kế hoạch xây dựng cơ bản Đức Thọ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: