CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13010750
Đang truy cập:221
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:10
Hồ sơ số:31
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi (Từ số 08 - 208) của UBND huyện Đức Thọ năm 1990 - Tập 1
Tờ số:41
Số lượng tờ:11
Phí khai thác (VNĐ):11.000
Thể loại:Thông tư
Số - ký hiệu:26 VP/SL
Ngày ban hành:23/1/1990
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 186/HĐBT ngày 27/11/1989 của HĐBT và phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:trống tờ số 51
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: