CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459558
Đang truy cập:137
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:11
Hồ sơ số:35
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 1 - 4 (Từ số 01 - 208) của UBND huyện Đức Thọ năm 1991
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:01 SL/UB
Ngày ban hành:02/1/1991
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Tạm thời đình chỉ nơi tổ chức và cá nhân chiếu video tại các quầy hàng, quán cà phê, giải khát dưới bất kì hình thức nào
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: