CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12387133
Đang truy cập:377
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:226
Hồ sơ số:863
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh (tập 14) - Năm 2006
Tờ số:1
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:279 /TTr-UBND
Ngày ban hành:11/12/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà để thành lập huyện Lộc Hà; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh- tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Địa giới hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: