CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12970698
Đang truy cập:71
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:16
Hồ sơ số:47
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 5 - 8 của UBND huyện Đức Thọ năm 1994
Tờ số:2
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:227 VP/UB
Ngày ban hành:30/4/1994
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 4 tháng đầu năm. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong quý II - 1994 (Báo cáo trình bày tại kỳ họp thứ 20 - HĐND huyện khóa 14)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: