CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428484
Đang truy cập:109
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:28
Hồ sơ số:76
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 10 - 12 (Từ số 809 - 1104) của UBND huyện Đức Thọ năm 1999
Tờ số:6
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:816 BC/UB-TG
Ngày ban hành:05/10/1999
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình hoạt động công tác tôn giáo 9 tháng năm 1999
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tôn giáo - Dân tộc

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: