CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13063065
Đang truy cập:88
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:36
Hồ sơ số:94
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Công đoàn cơ quan UBND huyện Đức Thọ năm 1995 - 2001
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Hướng dẫn
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:12/12/1997
Tác giả:Công đoàn cơ quan UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Hướng dẫn 1 số nội dung để các phòng ban chuyên môn, kết hợp với công đoàn bộ phận xét danh hiệu thi đua năm 2007 cho cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: