CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12993699
Đang truy cập:128
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:38
Hồ sơ số:99
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 9 - 12 (Từ số 623 - 1065) của UBND huyện Đức Thọ năm 2002
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:624 QĐ/UB-TC
Ngày ban hành:09/3/2002
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Đề bạt, bổ nhiệm trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đối với ông Nguyễn Quốc Hải
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: