CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12469827
Đang truy cập:222
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:43
Hồ sơ số:111
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Đức Thọ năm 2006
Tờ số:1
Số lượng tờ:39
Phí khai thác (VNĐ):39.000
Thể loại:Quy hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2006
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Quy hoạch sản xuất vùng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2005 - 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: