CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428526
Đang truy cập:121
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:44
Hồ sơ số:113
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Đức Thọ năm 2007
Tờ số:7
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:22 /YS-UBND
Ngày ban hành:17/7/2007
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Nghị quyết chính phủ về Một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: