CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10713176
Đang truy cập:127
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:51
Hồ sơ số:131
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Đảng bộ Hoàng Văn Thụ năm 1994 - 2012
Tờ số:6
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:02 VP/DU
Ngày ban hành:24/2/1995
Tác giả:Đảng ủy Hoàng Văn Thụ
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình hoạt động của Chi bộ Văn phòng năm 1994
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Công tác Đảng, Thanh niên, Đoàn, Đội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: