CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700780
Đang truy cập:125
Số TT:16
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:51
Hồ sơ số:131
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Đảng bộ Hoàng Văn Thụ năm 1994 - 2012
Tờ số:55
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):42.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1997
Tác giả:Chi bộ Thanh tra - Tài chính - Tư pháp - Thi hành án - Chữ thập đỏ
Trích yếu nội dung:V/v: Sổ thu nộp Đảng phí năm 1997
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Công tác Đảng, Thanh niên, Đoàn, Đội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: