CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459034
Đang truy cập:67
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:45
Hồ sơ số:116
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Đức Thọ năm 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Giấy phép
Số - ký hiệu:02 GPXD
Ngày ban hành:13/2/2009
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Giấy phép xây dựng nhà ở sở hữu tư nhân - ông Hoàng Đình Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: