CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428428
Đang truy cập:89
Số TT:40
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:45
Hồ sơ số:116
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Đức Thọ năm 2009
Tờ số:87
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:1954 PA-UBND
Ngày ban hành:13/8/2009
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Phương án triển khai SX vụ đông năm 2009
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: