CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433578
Đang truy cập:189
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:32
Hồ sơ số:160
Trích yếu hồ sơ:Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh từ tháng 9 đến tháng 12 - Năm 1995
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:138 TT/UB
Ngày ban hành:01/9/1995
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xin duyệt điều chỉnh và bổ sung dự án khả thi khôi phục và nâng cấp đê biển tỉnh Hà Tĩnh (dự án PAM 4617)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: