CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439361
Đang truy cập:299
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:21
Hồ sơ số:58
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 7 (Từ số 310 - 378) của UBND huyện Đức Thọ năm 1996
Tờ số:11
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:315 KH/UB-PCBL
Ngày ban hành:05/7/1996
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Phương án phòng chống bão lụt năm 1996
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: