CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11375895
Đang truy cập:672
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:21
Hồ sơ số:59
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 8 (Từ số 380 - 474) của UBND huyện Đức Thọ năm 1996
Tờ số:1
Số lượng tờ:19
Phí khai thác (VNĐ):19.000
Thể loại:Nghị định
Số - ký hiệu:380 SL/UB
Ngày ban hành:01/8/1996
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: