CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13695043
Đang truy cập:290
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:24
Hồ sơ số:67
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 5 - 8 (Từ số 269 - 510) của UBND huyện Đức Thọ năm 1997
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:275 CV/UB-GT
Ngày ban hành:07/5/1997
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Xin phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán làm đường giao thông bằng nền cứng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: