CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426955
Đang truy cập:121
Số TT:44
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:27
Hồ sơ số:74
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 5 - 6 (Từ số 302 - 499) của UBND huyện Đức Thọ năm 1999
Tờ số:59
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:390 PA/UB-PCLB
Ngày ban hành:27/5/1999
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Phương án phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 1999
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: