CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428277
Đang truy cập:59
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:32
Hồ sơ số:85
Trích yếu hồ sơ:Văn bản sao y của UBND huyện Đức Thọ năm 2000
Tờ số:4
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:Nghị định
Số - ký hiệu:04 SL/UB
Ngày ban hành:17/1/2000
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Nghị định của Chính phủ về các hoạt động Tôn giáo
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tôn giáo - Dân tộc

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: