CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427975
Đang truy cập:99
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:37
Hồ sơ số:96
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 8 - 12 (Từ số 516 - 1016) của UBND huyện Đức Thọ năm 2002
Tờ số:5
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:531 ĐA/UB
Ngày ban hành:01/8/2002
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Tổ chức sản xuất vụ 3 - vụ đông năm 2002
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: