CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11377238
Đang truy cập:747
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:39
Hồ sơ số:101
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 01 - 06 (Từ số 01 - 498) của UBND huyện Đức Thọ năm 2003
Tờ số:2
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:02 BC/KTATGT
Ngày ban hành:02/1/2003
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tóm tắt thành tích công tác đảm bảo TTATGT năm 2002 của huyện Đức Thọ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: