CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12469992
Đang truy cập:238
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:165
Hồ sơ số:614
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 01 (tập 3) - Năm 2005
Tờ số:15
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Giấy phép
Số - ký hiệu:110 GP/UB-NC
Ngày ban hành:18/1/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giấy phép cho thuê nhà cho ông SAROTE TUACHOB
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: