CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12456456
Đang truy cập:161
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:165
Hồ sơ số:614
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 01 (tập 3) - Năm 2005
Tờ số:16
Số lượng tờ:16
Phí khai thác (VNĐ):16.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:111 QĐ/UB
Ngày ban hành:18/1/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép thay đổi họ và chữ đệm Dương Văn Mậu thành Hoàng Nhật Mậu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Pháp chế - Tư pháp - Hộ tịch

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: