CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12413074
Đang truy cập:335
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:49
Hồ sơ số:127
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xây dựng nông thôn mới các xã huyện Đức Thọ năm 2011 - Tập 2
Tờ số:7
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:27/6/2011
Tác giả:UBND xã Yên Hồ
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án phát triển sản xuất, nâng cáo thu nhập cho người dân xã Yên Hồ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: