CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987628
Đang truy cập:92
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:50
Hồ sơ số:128
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 1 - 2 của UBND huyện Đức Thọ năm 2012
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:08 /YS-UBND
Ngày ban hành:08/1/2012
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Quyết định Ban hành kế hoạch kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2012 của tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Cải cách hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: