CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760529
Đang truy cập:122
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2018-MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2018
Tờ số: 
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:115 /QĐ-SNV
Ngày ban hành:05/7/2018
Tác giả:Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin:QL
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: